• کرج، 45 متری گلشهر، خیابان پونه غربی، کوی ندا، کوچه ی مریم، پلاک 96

با ما در ارتباط باشید

شرکت تولیدی و تحقیقاتی پرسا
کرج، ۴۵ متری گلشهر، خیابان پونه غربی، کوی ندا، کوچه ی مریم، پلاک ۹۶
کد پستی : ۳۱۹۸۷۱۷۱۹۱
026-34607240
026-34608905
info@perssa.co
www.perssa.co