طیور

شرکت تولیدی و تحقیقاتی پرسا

شیرخشک مخصوص مصرف در جیره غذایی طیور

توصیف محصول مطالعات ۶۰ سال اخیر پژوهشگران نشان داده، مصرف شیر خشک در غذای طیور، تاثیر بسزایی در سرعت رشد و بهبود سلامت آن ها دارد. شیر خشک پرسا، دارای محتوای پروتئینی بسیار با کیفیت و سهل الهضم بوده و مصرف آن خصوصا در جوجه ها به دلیل غنی بودن از ریبوفلاوین موجب ایجاد جهش […]

شرکت تولیدی و تحقیقاتی پرسا

اسپری ضد جرب و شپش

توصیف محصول اسپری ضد انگل پرسا حاوی دو جزء فعال فیپرونیل و پرمترین می باشد و برای از بین بردن جرب و شپش پرهای پرندگان زینتی و همچنین پاکسازی محیط زندگیشان از این انگل ها، فرموله شده است. جرب و شپش یکی از رایج ترین انگل هایی هستند که پرندگان زینتی و محیط زندگی آن […]

شرکت تولیدی و تحقیقاتی پرسا

پروتئین شیرین شده خالص شیر

توصیف محصول پرورش و تقویت صحیح جوجه های یک روزه تاثیر زیادی برعملکرد آن ها در پایان دوره پرورش دارد. تحقیقات متعدد ثابت کرده است که وزن جوجه ها در آخر دوره به شدت متاثر از وزن آنها در هفته اول پرورش می باشد . به عبارت دیگر اگر شروع پرورش گله، با تغذیه و […]