آش های نیمه آماده

ترخینه جو

توصیف محصول مصرف ترخینه به عنوان قدیمی ترین آش نیمه آماده در جهان قرن ها قدمت داشته و در نواحی مختلف دنیا از جمله ایران، ترکیه، یونان و… مصرف می گردد. ترخینـه بیشتر در روزهای سرد طبخ شـــده و با دارا بودن خواص منحصر به فرد پروبیوتیکی در بهبود علایم سرماخوردگی و آنفلوآنزا موثر می […]

ترخینه زیره

توصیف محصول مصرف ترخینه به عنوان قدیمی ترین آش نیمه آماده در جهان قرن ها قدمت داشته و در نواحی مختلف دنیا از جمله ایران، ترکیه، یونان و… مصرف می گردد. ترخینـه بیشتر در روزهای سرد طبخ شـــده و با دارا بودن خواص منحصر به فرد پروبیوتیکی در بهبود علایم سرماخوردگی و آنفلوآنزا موثر می […]

ترخینه پونه

توصیف محصول مصرف ترخینه به عنوان قدیمی ترین آش نیمه آماده در جهان قرن ها قدمت داشته و در نواحی مختلف دنیا از جمله ایران، ترکیه، یونان و… مصرف می گردد. ترخینـه بیشتر در روزهای سرد طبخ شـــده و با دارا بودن خواص منحصر به فرد پروبیوتیکی در بهبود علایم سرماخوردگی و آنفلوآنزا موثر می […]