حلال واکسن

vaccine diluter vaccine diluter

توصیف محصول

این محصول بر اساس استانداردهـای بین المللــی تولید شده و برای استفاده به عنوان حلال واکسن های قطره چشمی و اسپری بسیار مناسب می باشد. باتوجه به حساسیت بسیار زیاد واکسن به امــلاح موجود در آب ، از حل نمــودن واکسن در ســرم فیزیولوژی، آب مقطرهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی آب جوشیــده سرد شده و … اکیداً خودداری نمائید.این محصول بر اساس استانداردهـای بین المللــی تولید شده و برای استفاده به عنوان حلال واکسن های قطره چشمی و اسپری بسیار مناسب می باشد. باتوجه به حساسیت بسیار زیاد واکسن به امــلاح موجود در آب ، از حل نمــودن واکسن در ســرم فیزیولوژی، آب مقطرهای غیر استاندارد و غیر بهداشتی آب جوشیــده سرد شده و … اکیداً خودداری نمائید.

 

 

 

 

روش مصرف در قطره چشمی

ابتــدا وسایـل کــار واکسینـاسیــون را با حلال شست و شــو نماییـــد.
در حال کشیدن پلک به سمت پایین، یک قطره از واکسن را در یکی از چشم های پرنده بچکانید.
۳۰ میلی لیتــر از حلال را برای ۱۰۰۰ دوز واکســـن استفاده نماییــد.

 

 

 

 

روش نگهداری

دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

بدون نگرانی و محدودیتی سوال خود را بپرسید...
🔔 سوال دارید؟ اولین نفر باشید!!!